Kontakta oss

Är du musiker och vill spela hos oss? Mejla till: info@collegiummusicum.se

Styrelsen:

Ordförande
Klas Gerle
ordf@collegiummusicum.se

Sekreterare
Yvonne Prick
sekr@collegiummusicum.se

Kassör
Nan Shi

kassor@collegiummusicum.se

Övriga ledamöter:

Marika Delvret

marika.delvret@collegiummusicum.se

Eva Oscarsson

eva.oscarsson@collegiummusicum.se 

Eva Olofsson

eva.olofsson@collegiummusicum.se

Om du anmäler dig i vår Facebookgrupp får du information löpande om våra aktiviteter:
Collegium Musicum Uddevalla på Facebook