Om föreningen

“Det är alltså klassisk musik som ni håller på med i Collegium Musicum, men vad är klassisk musik egentligen?”, frågade någon. Bra fråga eller hur? Termen är hämtat från ”klassicismen”, en relativ kort period i musikens historia mellan barocken och romantiken, ungefär från 1750 till 1810. Det de flesta menar med klassisk musik är typ ”seriös musik” gentemot populärmusik och folkmusik. Vissa säger: Klassisk musik är konstmusik rotad i västerländsk kyrklig och världslig musiktradition från medeltiden fram tills nu. Det finns fler sätt att definiera begreppet ”klassisk musik”, men här nöjer vi oss med ovanstående.

Collegium Musicums mål är enligt stadgarna att stödja och utveckla musiklivet i den del av Bohuslän för vilken Uddevalla är centrum, i första hand kammarmusiken.

Historia

Föreningen bildades 16 juni 1966 på Stadsbiblioteket i Uddevalla. Det var civilingenjören Thorsten Pramberg som tog initiativet. Föreningens första målsättning var att stimulera musicerande i hemmiljö.  Lokala musikgrupper skulle musicera under trivsamma former. Flera amatörgrupper bildades och övade ofta hemma hos Prambergs, där fru Ingrid ordnade med kaffe och smörgås. En av de första grupperna var en pianokvartett som bestod av Birgitta Grönvall, piano, Harley Olsson, violin, Viking Stensson, viola och Eva Olsson, cello. De spelade bl.a. Mozarts pianokvartett i g-moll K 478, som framfördes offentligt i Uddevalla hösten 1969. Den allra första trion formades av Eva Olsson, cello, Lena Bergman och Lena Stilgård, violin.

Thorsten Pramberg var en stor kännare av kammarmusik. Hugo Alfvén har skrivit mycket uppskattande om hans bok ”Kvartetten som inte sprängs”, som handlar om att utöva kammarmusik.

Vad betyder ”Collegium Musicum”?

”Collegium Musicum” har blivit ett etablerat namn genom åren.  Numera är vi en förening som arrangerar offentliga konserter med främst kammarmusik. Värdskapet har omfattat många framstående musiker från både Sverige och andra länder. Vi fortsätter med att presentera kända och mindre kända, lokala och internationella artister för vår publik.

Men varifrån kommer begreppet collegium musicum?  På 1700-talet uppstod borgerliga organisationsformer för musikutövning.  Särskilt viktiga var de s.k. collegia musica med anknytning till universiteten.  Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) var en viktig initiativtagare till flera sådana bl.a. i Leipzig. Ett collegium musicum bestod ofta av professionella musiker och amatörer. Besättningen i ensemblerna varierade betydligt, de var inte standardiserade. Trumpetare och pukslagare anlitades utifrån, främst bland militärmusiker. De konsertgivande akademierna hade ett begränsat antal medlemmar och ensemblerna var inte särskilt stora. Därför lämpade sig kammarmusik bäst, men även orkestermusik som framfördes av ett begränsat antal musiker. Flera av Mozarts pianokonserter komponerades direkt för framförande i sådana sammanhang (Källa: Erik Kjellberg, red.: Natur & kulturs Musikhistoria).

Stöd och samarbete

Collegium Musicum får stöd av Uddevalla Kommun samt av Statens Kulturråd. Föreningen tillhör Kammarmusikförbundet RSK. Vi har ett samarbete med Vänersborgs Musikförening, Trollhättans Konsertförening och Musik i Stenungsund. Våra medlemmar får rabatt på dessa föreningars konserter och deras medlemmar får rabatt på våra evenemang. Vi sponsras av Kulturrådet, Kultur i Väst, Kultur och fritid i Uddevalla kommun och Studiefrämjandet.

Kulturell integration

Vi vill göra det möjligt att utveckla kulturell integration via musikaliskt intresse. Vi vill skapa en möjlighet för nyinflyttade att bekanta sig med vår lokala förening. Vi talar språket som alla förstår, musikens språk. Vi tror att människor som levt under svåra förhållanden kan få en stund av sinnesro och utveckla gemenskap genom våra konserter.

Till exempel för att få en första kontakt och visa exempel på den musik som vi arrangerar, så har vi tillsammans med Kultur i Väst ordnat att Zarassi Trio framträtt på Åtorps Herrgård för asylsökande. Vi kommer att  ordna fler framträdanden framöver på asylboende. Vi hoppas att några av de som bor där senare vill bli medlemmar i vår musikförening och bli med i vår gemenskap vid våra ordinarie konserter i Uddevalla.