Vilken konsert!

Vi gästades av Åsa Thyllman och pianisten Mikael Engström som bjöd på ett fantastiskt program. En konsert ” A la Åsa” där hon ville beröra oss! Det lyckades hon verkligen med. Dramatisk opera före paus och musical, visa och Gershwin efter paus. En stor publik kom och fylldes av Åsa briljans.
Håll utkik efter Göteborgsoperans generalprogram 1 april och titta efter Wagner! Är Åsa en efterträdare till Birgit?
Allt gott.
Majsan Ågren