Välkomna, musikvänner i Uddevalla med omnejd!

Kära Collegium Musicum-medlem!

Vi har haft ett styrelsemöte där vi beslutat att inte ha några konserter under hösten 2020. Det är alldeles för osäkert att boka upp artister för att senare konstatera att konserten inte går att genomföra. Vi tycker att det är förfärligt tråkigt men vad göra?
Ditt medlemskap förlängs förstås i ytterligare ett år.
Vi hoppas verkligen att vi kan komma igång januari, februari 2021!
Jag avgår som ordförande och är glad över att Klas Gerle har tackat ja till att efterträda mig på posten. Vi får välja honom på årsmötet söndagen 6 september kl. 16.00 på Bohusgården. Välkommen!
Vi har också glädjande fått ett ja av Eva Olofsson som vill vara med i styrelsen.
Jan Thulin avgår som kassör och har flyttat till Malmö. Tack!!! Jan för dina fina insatser i föreningen.
Vi föreslår Nan Shi att efterträda Jan och välja henne på årsmötet.
Yvonne Prick som är ansvarig för medlemsregistret, Eva Oscarsson sekreterare samt Marica Delvret ledamot kvarstår i styrelsen.
Vi har mång fina artister som vill komma och konsertera för oss och det blir spännande för nya styrelsen att välja ut konserter.
Jag tackar så mycket för mig som ordförande men kommer att åtaga mig revisorsposten. Göran Zackrisson har efter många, många år sagt sig vilja avgå. Tack Göran!
Vi ses så småningom när vi kommer igång igen.
Tills dess ha det allra bäst!

Eder ödmjuke ordförande
Majsan Ågren

Årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Härmed inbjuds Ni till årsmöte i Collegium Musicum.Mötet kommer att hållas den 6 september 2020 på Bohusgården med början kl 16.00.Närmare uppgift om vilken lokal som mötet kommer att hållas i får ni av personalen i receptionen.

Ni kommer att bjudas på kaffe och kaka vid mötet

Handlingar avseende föreningens ekonomi m m  kommer att delas ut vid mötet.

För att mötesdeltagarna ska känna sig trygga vid mötet  så kommer det finnas gott om utrymme i lokalen för att möjliggöra att vi kan hålla av Folkhälsomyndigheten rekommenderat avstånd.