Välkomna, musikvänner i Uddevalla med omnejd!

Hej!

Jag heter Klas Gerle och är sedan årsmötet i september ny ordförande för Collegium Musicum. Jag är tillvardags numera rektor för Estetprogrammet vid Uddevalla gymnasieskola, där jag tidigare varit lärare i över trettio år. Jag är också dirigent för Uddevalla kammarorkester sedan 20 år.

Jag brinner för den klassiska symfonimusiken såväl som för kammarmusiken, så det var en ära att få bli vald till ordförande i Uddevallas fina kammarmusikförening.

Att det skulle bli ett annorlunda år förstod jag tidigt men att det skulle bli såhär illa var det väl ingen som trodde. Vi har nu också tvingats att ställa in, och skjuta på vårens konserter tills läget blivit stabilt, och ber att få återkomma så fort något blivit bestämt. Som tidigare meddelats har medlemsavgiften för 20/21 prolongerats.

Min förhoppning är ändå att vi snart ska kunna ses i konsertvimlet igen.

Med vänliga hälsningar

Klas Gerle

Årsmöte 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Härmed inbjuds Ni till årsmöte i Collegium Musicum. Mötet kommer att hållas den 26 september 2021 på Sinclairs konsertsal med början kl. 16.00.Närmare uppgift om vilken lokal som mötet kommer att hållas i får ni av personalen i receptionen.

Ni kommer att bjudas på kaffe och kaka vid mötet

Handlingar avseende föreningens ekonomi m m  kommer att delas ut vid mötet.

För att mötesdeltagarna ska känna sig trygga vid mötet  så kommer det finnas gott om utrymme i lokalen för att möjliggöra att vi kan hålla av Folkhälsomyndigheten rekommenderat avstånd.