Bli medlem

http://www.collegiummusicum.se/?post_type=ml-slider&p=28 Betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 790-7777
Ange namn och adress, gärna också telefonnummer och e-postadress. Om du betalar in för flera, ange då samtliga namn.

Som medlem stöder du föreningens verksamhet och får aktuell information om våra konserter samt 100 kr rabatt på biljettpriset på våra egna konserter.

Medlemsavgifter för säsongen 2018-2019: 250 kronor per person. Ungdomar under 20 år kan teckna årskort för 50 kronor, vilket ger fritt inträde till alla våra konserter.

Kulturell integration

Vi vill göra det möjligt att utveckla kulturell integration via musikaliskt intresse. Vi vill skapa en möjlighet för nyinflyttade att bekanta sig med vår lokala förening. Vi talar språket som alla förstår, musikens språk. Vi tror att människor som levt under svåra förhållanden kan få en stund av sinnesro och utveckla gemenskap genom våra konserter. 

Till exempel för att få en första kontakt och visa exempel på den musik som vi arrangerar, så har vi tillsammans med Kultur i Väst ordnat att Zarassi Trio framträtt på Åtorps Herrgård för asylsökande. Vi kommer att  ordna fler framträdanden framöver på asylboende. Vi hoppas att några av de som bor där senare vill bli medlemmar i vår musikförening och bli med i vår gemenskap vid våra ordinarie konserter i Uddevalla. 

Intresserade kan köpa ungdomskort för 50 kronor, vilket ger fritt inträde till våra konserter.

Tillgänglighet

De flesta av våra konserter äger rum på Bohusläns museum. Bohusläns museum ska vara tillgängligt för alla och därför arbetar man för att öka tillgängligheten till utställningar, verksamhet och samlingar.

Museet är tillgängligt för besökare med rörelsehinder. Man strävar också efter att undvika allergiframkallande material i (utställningar och) inredningar. Hörselslinga finns installerad i de lokaler där det förekommer programaktiviteter. I övriga lokaler kan det kompletteras med mobil hörslinga vid behov.

Vi har också konserter i Societetshuset på Gustafsberg. Konserterna är tillgängliga för rörelsehindrade. Det finns en ramp upp till ingången som man kan köra fram till.

När det gäller hörhjälpmedel: Vid tal använder vi mikrofon med tanke på personer som behöver ställa in sina hörapparater.

http://www.bohuslansmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/ redogörs vilka möjligheter samt begränsningar som kan finnas när du besöker museet.

Kontakta oss om du har en fråga om tillgänglighet.
Du kan också ställa en fråga på vår Facebooksida