Bli medlem

http://www.collegiummusicum.se/?post_type=ml-slider&p=28 Betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 790-7777 eller med Swish på nr 1234807947
Ange namn och adress, gärna också telefonnummer och e-postadress. Om du betalar in för flera, ange då samtliga namn.

Du kan också betala i samband med ditt konsertbesök.

Som medlem stöder du föreningens verksamhet och får aktuell information om våra konserter samt rabatt på biljettpriset på våra egna konserter.

Medlemsavgifter för säsongen 2019 juli – 2020 augusti: 250 kronor per person.

Inträde: medlem 100:-, övriga 150:-, ungdom fritt inträde

Tillgänglighet

De flesta av våra konserter äger rum på Bohusläns museum och Folkets Hus. Bohusläns museum ska vara tillgängligt för alla och därför arbetar man för att öka tillgängligheten till utställningar, verksamhet och samlingar.

Museet är tillgängligt för besökare med rörelsehinder. Man strävar också efter att undvika allergiframkallande material i (utställningar och) inredningar. Hörselslinga finns installerad i de lokaler där det förekommer programaktiviteter. I övriga lokaler kan det kompletteras med mobil hörslinga vid behov.

Vi har också konserter i Societetshuset på Gustafsberg. Konserterna är tillgängliga för rörelsehindrade. Det finns en ramp upp till ingången som man kan köra fram till.

När det gäller hörhjälpmedel: Vid tal använder vi mikrofon med tanke på personer som behöver ställa in sina hörapparater.

http://www.bohuslansmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/ redogörs vilka möjligheter samt begränsningar som kan finnas när du besöker museet.

Kontakta oss om du har en fråga om tillgänglighet.
Du kan också ställa en fråga på vår Facebooksida